FAQs Complain Problems

गोरखा नगरपालिकाको सडक मापदण्ड २०७२

गोरखा नगरपालिकाले सडकहरुको नया मापदण्ड निकालेको छ।सवै सडकहरुको चौडाइ र घर संरचना वनाउदा छाड्नुपर्ने सेटव्याक समेतको उक्त जानकारी हेर्न तलको फाइल खोल्नुहोस।