FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०६४-४२०४३१, ४२०२६९, ४२०२३२

E-mail: gorkhamun@gmail.com, info@gorkhamun.gov.np

Audio Notice Board no: 1618064420232

 

सूचना अधिकारी

ई. प्रकाश ढकाल

फोन नं.- ९८४९११६७१०

इमेलः ermuskan50@gmail.com

 

Facebook pages:- https://www.facebook.com/gorkhamunicipality  and https://www.facebook.com/hellogorkhamunicipality

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !