FAQs Complain Problems

समाचार

संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. २०० देखि ५०० (रु. २००० देखी ५००० गैर सरकारी संस्था)
आवश्यक कागजातहरु: 

१. संस्थाको विधानको प्रतिलिपि 

२. पधादिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. निवेदन