FAQs Complain Problems

वडा नं ९

अध्यक्ष: कुल ब. कॅुवर

सम्पर्क: ९८५६०४०७१७

 

सचिव: गोपाल ब. उपरकोटी 

सम्पर्क: 9846075339

Nepali
Population: 
४४५३
Ward Contact Number: 
9846075339 
Weight: 
0