FAQs Complain Problems

वडा नं ६

अध्यक्ष: राजेन्द्र कुमार जोशी

सम्पर्क: ९८४६०५६०८२

 

सचिव: शिला थापा

सम्पर्क: ९८४६०८९२७३

Nepali
Population: 
७२९५
Ward Contact Number: 
९८४६०८९२७३
Weight: 
0