FAQs Complain Problems

वडा नं ४

अध्यक्ष: लाल प्रसाद भट्टराई

सम्पर्क: ९८४६१२७१४६

 

सचिव: नारायण बाबु भट्ट

सम्पर्क: ९८१९१८४२४७ 

 

Nepali
Population: 
३०९७
Ward Contact Number: 
९८१९१८४२४७
Weight: 
0