FAQs Complain Problems

वडा नं ३

अध्यक्ष: चुल ब. कॅुवर 

सम्पर्क: ९८४६०७५४९९

 

सचिव: जानुका पाण्डे 

सम्पर्क: ९८४५३६५४३० 

 

Nepali
Population: 
३६९२
Ward Contact Number: 
९८४५३६५४३० 
Weight: 
0