FAQs Complain Problems

वडा नं १

अध्यक्ष: हिक्मत कॅुवर 

सम्पर्क: ९८४६७८३१०८

सचिव: रमण बाबु कट्टेल

सम्पर्क: ९८५६०४००७८

Nepali
Population: 
२१४८
Ward Contact Number: 
९८५६०४००७८
Weight: 
0