FAQs Complain Problems

समाचार

जन्म दर्ता

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. आमा बुवाको नागरिकताको प्रतिलिपि 

२. निवेदन