FAQs Complain Problems

समाचार

घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. २ प्रति फोटो 

४. कर्मचारी तथा प्रोपाइटरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र 

५. निवेदन 

६. आवश्यक इकुपमेन्टको विवरण