FAQs Complain Problems

समाचार

आयश्रोत प्रमाणित प्रति हजार

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १०००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन 

२. लालपुर्जा, व्यवसाय तथा आयेश्रोत खुल्ने प्रमाण पत्र 

३. नागरिकताको प्रतिलिपि