सूचना तथा समाचार

वडा सचिवहरुको सम्पर्क विवरण

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण वारे अत्यन्त जरुरी सुचना

गोरखा नगरपालिकावाट वितरण हुने २०७३ सालको तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता देहायका मितीमाकृषि विकास वैङ्क

गोरखा शाखावाट वितरण हुन गइरहेकोले सम्वन्धित  सवैलाइ जानकारीको लागि यो सुचना जारी गरिएको छ।

भुकुम्प पिडित लाभग्राहीहरुको सुची

भुकम्प पिडित नगरवासीहरुको लाभग्राही सुची गोरखा नगरपालिकामा सार्वजनिक भएको छ। अनुदान पाउन योग्य लाभग्राहीहरुको नामलिस्ट तल डाउनलोड गरी हेर्नुहोला

गोरखा नगरपालिका र पालुङ्टार नगरपालिकाको कार्यक्रम अधिकृतको परीक्षा सम्वन्धि सुचना

गोरखा नगरपालिका र पालुङ्टार नगरपालिकामा लागु भएको  स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तरगत कार्यक्रम अधिकृतहरुको परीक्षा निम्न मिती समय र स्थानमा हुने भएकोले सवैको जानकारीको  लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

गोरखा र पालुङ्टार नगरपालिकाका लागी कार्यक्रम अधिकृत(Program Officer,LGCDP)को परिक्षाको पाठ्यक्रम

गोरखा र पालुङ्टार नगरपालिकाका लागी कार्यक्रम अधिकृत(Program Officer,LGCDP)को परिक्षाको पाठ्यक्रम प्रकाशित भएको छ । उक्त पाठ्यक्रम तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ।