सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०६४-४२०४३१,४२०२६९,४२०२३२

Audio Notice Board no:-1618064420232

सूचना अधिकारी

 

ई. प्रकाश ढकाल

फोन नं.- ९८४९११६७१०

इमेलः ermuskan50@gmail.com

 

Facebook pages:- https://www.facebook.com/gorkhamunicipality  and https://www.facebook.com/hellogorkhamunicipality

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !