नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
39% (7 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
17% (3 votes)
सुधारको आवस्यकता
44% (8 votes)
Total votes: 18