नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
100% (4 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
0% (0 votes)
सुधारको आवस्यकता
0% (0 votes)
Total votes: 4