FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
27% (26 votes)
राम्रो
9% (9 votes)
ठिकै
10% (10 votes)
सुधारको आवस्यकता
54% (52 votes)
Total votes: 97