वडा नं १३

अध्यक्ष: हरि बहादुर खनाल

सम्पर्क: ९८४१८६८३१४

 

सचिव: रमेश ढकाल

Contact: ९८४५०४९५८९ 

Nepali