Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Kiran Koirala Chief And Executive Officer kpkpokhara@gmail.com 9846059549,064-420269
Prakash Dhakal Engineer Planning and Urban Development Section ermuskan50@gmail.com 9849116710
prabeen kattel Computer Officer, ICT Engineer kattelprabeen@gmail.com,ict.gorkhamun@gmail.com 9846312944
MohaRaj Paudel Urban Government Expert uge.gorkhamun@gmail.com, subin060@gmail.com 9851143270
Dhurba Pasad Ghimire Environment , monitoring and Evaluation Officer gp.dhurba01@gmail.com 9841474207
Nishan Pathak Sub Engineer Urban Development section pathaknishan1@gmail.com 9856030095
Kiran Babu Kattel Junior Officer kattelkiran@gmail.com
Bijay Bhakta Tiwari Upadhdhya Information Section Head social developement upadhaybijaya@yahoo.com 9856040315
Ramkumar Shrestha Junior Officer shrestha.ramkumar2032@gmail.com
Narayan Marahattha Accountant, Junior Officer narayan.marahatta206@gmail.com 9846125206
Raju Shrestha Sub Engineer Planning and Urban Development Section 9845035269
Kapil Koirala Sub Overseer koiralakapil9@gmail.com
Shila Thapa Kharidar shilathapa37@yahoo.com
Raman Kattel Kharidar 9856040078
Biraj Maskey Kharidar 9846039338
Gopal Bahadur Uparkoti Kharidar Ward secretary 9846075339
Bhim Bahadur Khatri Kharidar Administration section 9846089004
Jagadishwor Kattel Kharidar Internal Revinue and Tax Section 9846074877
Kedar Kunwar Kharidar Planning Section 9846188291
Saraswoti Kamar Kharidar Internal Revinue and Tax Section 9846098548
Hima Maya Khanal Amin नक्सापास उपसाखा 9846641279
Prakash Chandra Dhakal Kharidar Local Ragiatrar 9846075418
Anil Bhakta Upadhyaya Kharidar Ward secretary 9846039328
Ram Bahadur Koirala Kharidar Ward secretary
Saraswoti Adhikari Social Mobilizer Social Development
Prem Bahadur Basnet Kharidar Administration section 9846101904

Twitter