नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
30% (9 votes)
राम्रो
3% (1 vote)
ठिकै
10% (3 votes)
सुधारको आवस्यकता
57% (17 votes)
Total votes: 30