नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
31% (17 votes)
राम्रो
5% (3 votes)
ठिकै
11% (6 votes)
सुधारको आवस्यकता
53% (29 votes)
Total votes: 55