FAQs Complain Problems

गोरखा नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र

गोरखा नगरपालिकाले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधाहरुवारे जानकारी पाउनको लागि गो न पा को नागरिक वडापत्र पढ्नुहोस।