गोरखा र पालुङ्टार नगरपालिकाका लागी कार्यक्रम अधिकृत(Program Officer,LGCDP)को परिक्षाको पाठ्यक्रम

गोरखा र पालुङ्टार नगरपालिकाका लागी कार्यक्रम अधिकृत(Program Officer,LGCDP)को परिक्षाको पाठ्यक्रम प्रकाशित भएको छ । उक्त पाठ्यक्रम तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ।

Supporting Documents: