वडा नं ४

अध्यक्ष: खोप बहादुर अधिकारी

सम्पर्क: ९८५६०४०३४४

सचिव: नारायण बाबु भट्ट

सम्पर्क: ९८१९१८४२४८

Nepali