वडा नं १४

 अध्यक्ष: राम बहादुर खड्का

सम्पर्क: ९८४१४०२३७८

 

सचिव: रमेश ढकाल

सम्पर्क: ९८४५०४९५८९

Nepali