वडा नं १

अध्यक्ष: हिक्मत बहादुर कुँवर

सम्पर्क:९८०६४१६८४३

सचिव: रमण बाबु कट्टेल

सम्पर्क: ९८५६०४००७८

Nepali