गोरखा नगरपालिका र पालुङ्टार नगरपालिकाको कार्यक्रम अधिकृतको परीक्षा सम्वन्धि सुचना

गोरखा नगरपालिका र पालुङ्टार नगरपालिकामा लागु भएको  स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तरगत कार्यक्रम अधिकृतहरुको परीक्षा निम्न मिती समय र स्थानमा हुने भएकोले सवैको जानकारीको  लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

पुनश्च :- पाठ्यक्रमको लागि सम्वन्धित नगरपालिकाहरुमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।साथै सम्वन्धित नगरपालिकाको वेवसाइटहरुवाट पनि पाठ्यक्रम डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ।

पद :-कार्यक्रम अधिकृत

परीक्षा मिती :-२०७३।२।२९

स्थान :- श्री शक्ति उच्च मा वि,गोरखा

समय:- विहान ७:००-१०:०० बजे सम्म

 

पदपुर्ति समिती

Supporting Documents: